Kwa mujibu wa kifungu namba 54 cha sheria ya mtoto, mtoto anaweza kuasiliwa.