Kwa mujibu wa kifungu namba 41 cha sheria ya Mtoto, wazazi wanao wajibu wa kuchangia katika matunzo ya mtoto.