Kwa mujibu wa kifungu namba 34(1) cha sheria ya Mtoto, wafuatao wanaweza kuleta ombi la mahakamani la mtoto kulelewa na mtu fulani -Mtoto -Mzazi wa mtoto -Mlezi wa mtoto -Afisa ustawi wa jamii