Kwa mujibu wa kifungu namba 18 cha sheria ya mtoto, afisa ustawi wa jamii ndiye mwenye mamlaka ya kupeleka maombi mahakamani ya mtoto kuwa katika uangalizi maalumu.