Kwa mujibu wa kifungu namba 119 (1) cha sheria ya mtoto, mtoto hawezi tumikia kifungo cha gerezani.