Kwa mujibu wa kifungu namba 97 (1) cha sheria ya mtoto, mtoto anaweza shitakiwa katika mahakama maalumu ya watoto.