Kwa mujibu wa kifungu namba 77(2) cha sheria ya mtoto, mtoto mwenye umri wa miaka kumi na nne (14) ndiye mwenye haki ya kufanya kazi nyepesi.