Kwa mujibu wa kifungu namba 8 (1) na 8 (2) ya Sheria ya Mtoto, Mtoto anayo haki ya kupata elimu.