Kwa mujibu wa kifungu namba 8 (1) ya sheria ya mtoto, wazazi/ walezi wanawajibu ufuatao kwa mtoto wa kumhakikishia haki zifuataza, chakula malazi mavazi Huduma ya afya Elimu Uhuru Kucheza na kupumzika