Kwa mujibu wa kifungu namba 13 cha sheria ya uraia, mtoto hana haki ya kukana uraia.