Kwa mujibu wa ibara ya 17 ya katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wanayo haki ya kwenda mahali popote watakapo pasi kuvunja sheria za nchi kama walivyo watu wengine.