Kwa mujibu wa kifungu namba 121 na 122 cha sheria ya ndoa, mahakama inao uwezo wa kubadilisha au kuboresha masharti ya amri ya matunzo kwa muda wowote kadri itavyo ionekana inafaa.