Kwa mujibu wa kifungu namba cha sheria ya ndoa, mahakama itazingatia vigezo vifuatavyo katika kutoa amri ya matunzo kwa mwanamke, -Mila na desturi za jamii husika -Kiwango cha majukumu amabayo mahakama imeweka kwa kila upande