Kwa mujibu wa kifungu namba 114 cha sheria ya ndoa, wanawake wanayo haki ya mgawanyo wa mali pale mahakama inapotoa taraka.