Kwa mujibu wa kifungu namba 99 cha sheria ya ndoa, wanawake wanayo haki ya kuomba na kutoa taraka kwa mwenzi wake.