Kwa mujibu wa ibara ya 13 ya katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wanao usawa mbele ya sheria kama walivyo watu wengine.