Kwa mujibu wa ibara ya 11(1) ya katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wanayo haki ya elimu kama walivyo watu wengine.