Kwa mujibu wa ibara ya 22(1) ya katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wanayo haki ya ajira kama walivyo watu wengine.