Sheria ya Ardhi ya Tanzania inatoa haki sawa kwa wanawake katika kupata, kumiliki, kutumia, kuuza na kugawa ardhi.