Tanzania haina sheria moja inayozungumzia haki na wajibu kwa wanawake.