Kwa mujibu wa kifungu namba 56 cha sheria ya watu wenye ulemavu, watoa huduma za simu kwa umma wanao wajibu wa kuzingatia watu wenye ulemavu wa kusikia kwa kuwawekea vifaa maalumu vya kuwasiliana.