Kwa mujibu wa kifungu namba 62 (b) cha sheria ya watu wenye ulemavu, ni kosa kubagua mtu mwenye ulemavu.