Kwa mujibu wa kifungu namba 62 (c) cha sheria ya watu wenye ulemavu, ni kosa kumficha mtu mwenye ili asipate haki ya elimu.