Kwa mujibu wa kifungu namba 51 (1) cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya kushiriki katika siasa.