Kwa mujibu wa kifungu namba 39 cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya miundombinu wezeshi katika maeneo ya utalii.