Kwa mujibu wa kifungu namba 31 (1) cha sheria ya watu wenye ulemavu, waajiri wanao wajibu wa kuajiri watu wenye ulemavu.