Kwa mujibu wa kifungu namba 38 cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya miundombinu wezeshi ya kupata habari.