Kwa mujibu wa kifungu namba 31 cha sheria ya watu wenye ulemavu, mlemavu anayo haki ya ajira.