Ushashidi wa upili ni ushahidi ambao unaamuriwa na sheria kutolewa mahakamani iwapo tu kutakosekana ushahidi wa msingi. Ushahidi huu unahitaji maelezo ya kina ili kuweza kutumika mahakamani.