Lengo mahususi la uchunguzi wa shahidi ni kutafuta ushuhuda madhubuti kuendana na tendo au matendo yanayolengwa katika shauri husika, hivyo majibu ya maswali atakayoulizwa shahidi hutoa majibu kwa maswali yaliyoibuliwa katika shauri.