Ili ushahidi wa mtoto ukubalike lazima mahakama ijilidhishe kwamba mtoto huyo anauwezo wa kukumbuka matukio ya nyuma, anaweza kuongea vizuri pia anauwezo wa kuelewa baadhi ya mambo.