Tanzania inayo sheria ya watu wenye ulemavu, sheria namba 9 ya mwaka 2010.