Kwa mujibu wa kifungu namba 73(1) cha sheria ya mtoto, mtoto aliyeasiliwa anaweza kupelekwa nje ya nchi kwa idhini maalumu.