Kwa mujibu wa kifungu namba 65(1) cha sheria ya mtoto, mtoto aliyeasiliwa ana haki ya kurithi mali za wazazi wake waliomuasili.