Kwa mujibu wa kifungu namba 61(1) (a) cha sheria ya mtoto, kuasili mtoto kunapaswa kuzingatia maslahi ya mtoto.