Kwa mujibu wa kifungu namba 55(2) cha sheria ya mtoto, mtu anaweza kuasili mtoto ambaye ni ndugu yake.